Детски градини в София - Район Витоша

Санаториална ДГ № 60 "Бор"
кв.Княжево, ул. "Княжевска" 41
тел.: 02/ 57 33 29

Специална ДГ № 112 "Детски мир"
кв. Бояна, ул. "Детски мир" 5
тел.: 02/ 68 35 10

ЦДГ № 4 "Царица Йоанна"
с. Владая, ул."Ела" 3
тел.: 02/999 10 32

ЦДГ № 16 "Мусала"
кв. Павлово, ул. "Мусала" 7
тел.: 02/ 55 00 47

ОДЗ № 37 "Сиана"
кв. Павлово, ул. "Белмекен" 1
тел.: 02/ 55 41 19

ОДЗ № 46
Симеоново, ул. "Крайречна" 9
тел.: 02/ 961 13 94

ОДЗ № 160 "Здравец"
Драгалевци, ул. "Захари Зограф" 1
тел.: 02/ 967 10 14

{START_COUNTER}