Детски градини в Пловдив - Район Запад

ОДЗ "Боряна"
ул. "Елена" 24
тел.: 032/ 642 310, 643 069
Директор: Иванка Д. Балабурова
и Росица Петрова Минкова - ВИД

ЦДГ "Светла"
ул. "Дрян" 8
тел.: 032/ 643 076, 643 125
Директор: Людмила Георгиева Тошева

ЦДГ "Росица"
ул. "Явор" 29,
тел.: 032/ 642 650, 642 684
Директор: Пенка Донева Дончева

ЦДГ "Дружба" с филиал "Първи Юни"
ул. "Антон" 1
тел.: 032/ 643 095, 642 319
ул. "Пепелаша" 8
тел.: 032/ 644 240, 644 036
Директор: Надка Атанасова Янева

СДГ "Елица"
ул. "Орфей" 12
тел.: 032/ 644 000, 644 027
Директор: Венета Асенова Чалъкова
и Мария Николова Узунова - ВИД

ЦДГ "Мир"
ул. "Знаме" 2
тел.: 032/ 643 892, 643 150
Директор: Радосвета Тодорова Йонкова

ЦДГ "Звезда"
ул. "Орфей" 10
тел.: 032/ 644 275, 642 641
Директор: Мариана Ц. Петкова

{START_COUNTER}