Детски градини в Пловдив - Район Изток

ЦДГ "Детелина"
ул "Братя Свещарови" 3
тел.: 032/ 628 960
Директор: Теодора Евгениева Тодорова

ЦДГ за ДУС "Ф. Урбих"
ул. "Прохлада" 1A
тел.: 032/ 626 133, 626 135
Директор: Розалина К. Николова

ЦДГ "Биляна"
ул. "Златорог" 3
тел.: 032/ 682 342, 682 382
Директор: Тотка Драгиева Ламбрева

ЦДГ "Лилия"
ул. "Възход" 32
тел.: 032/ 635 356, 635 354
Директор: Севдалина Кръстинова Генчева

ЦДГ "Маргаритка"
ул. "Кедър" 2А
тел.: 032/ 682 290
Директор: Ваня Й. Мадамлиева

ЦДГ "Чайка"
ул. "Славянска" 57
тел.: 032/ 628 784
филиал - "Чайка" I , бул. "Източен" 15
тел.: 032/ 624 231
филиал - "Чайка" II , ул. "Гълъбец" 3
тел.: 032/ 626 605
Директор: Нейка Денева Бакърлиева

ЦДГ "Ружа"
ул. "Острец" 8
тел.: 032/ 682 376
Директор: Тодорка Минкова Бакарджиева

ЦДГ "Арлекино"
ул. "Ген. Р. Димитриев" 41
тел.: 032/ 632 751, 635 326
Директор: Веселка Илиева Атанасова

ЦДГ "Родина"
ул. "Ландос" 12
тел.: 032/ 682 309, 682 351
Директор: Лидия Димитрова Лазарова

ЦДГ "Наталия"
ул. "Лотос " 2
тел.: 032/ 682 550, 682 436
Директор: Стефка Тодорова Симеонова

ОДЗ "Щастливо детство"
ул "Ландос" 24,
тел.: 032/ 682 447, 682 577
Директор: Живка Кънева Милева

{START_COUNTER}