Детски градини в София - Район Искър

ЦДГ № 69
кв. Враня
тел.: 02/ 82 946 333

ЦДГ № 108
жк Дружба I
тел.: 02/ 79 90 57

ЦДГ № 121 "Росна китка"
жк Дружба I, ул. 5019, срещу бл.46
тел.: 02/ 79 21 30

ОДЗ №4
жк Дружба I, ул. "Универсиада"
тел.: 02/ 79 84 47

ОДЗ № 13 "Калина Малина"
жк Дружба I, ул. 5036
тел.: 02/ 79 14 95

ОДЗ № 77 "Ханс Кр. Андерсен"
жк Дружба II, бл. 252
тел.: 02/ 79 83 21

ОДЗ № 85
жк Дружба II
тел.: 02/ 79 60 16

ОДЗ № 88
жк Дружба, II 4 м. р.
тел.: 02/ 978 82 32

{START_COUNTER}