Детски градини в София - Район Надежда

ЦДГ № 115
ул. "Траен мир"
тел.: 02/ 38 1345

ЦДГ № 137 "Калина Малина"
ул." Република" 70
тел.: 02/ 38 83 30

ЦДГ № 152
ул. "Горни Порой" 2
тел.: 02/ 38 13 69

ЦДГ № 169 "Детска китка"
ул. "Възрожденска" 19
тел.: 02/ 38 26 55

ЦДГ № 170
ул. "Любородие" 4
тел.: 02/ 38 29 22

ЦДГ № 171
жк Свобода
тел.: 02/ 38 11 57

 

ОДЗ № 6
жк А.Толстой, ул. "Устрем" 1
тел.: 02/ 38 30 34

ОДЗ № 24
ул. "Кумановски бой" 16
тел.: 02/ 38 11 70

ОДЗ № 38 "Дора Габе"
ул. "Христо Силянов"
тел.: 02/ 38 71 64

ОДЗ № 83 "Славейче"
кв. Илиенци, ул. "Фикус" 2
тел.: 02/ 36 32 65

ОДЗ № 90 "Веса Паспалеева"
ул. "Иван Момчилов" 44
тел.: 02/ 38 28 56

Санаториално ОДЗ № 15 "Чучулига"
ул. "Св. Николай Чудотворец" 4
тел.: 02/ 38 71 38

 

{START_COUNTER}