Детски градини в София - Район Нови Искър

ЦДГ № 1
ул. "Варна" 1
тел.: 991 42 77

ЦДГ № 2
ул. "Кременица" 11
тел.: 991 42 53

ЦДГ № 14
ул. "Здравец" 2
тел.: 996 43 62

ЦДГ № 32
ул. "Стара планина" 1
тел.: 996 21 56

 

ЦДГ № 37
ул. "Стара Планина" 4
тел.: 996 45 47

ЦДГ №179 "Съюз 33"
ул. "Детска песен" 2
тел.: 991 42 29

ОДЗ № 57
ул. "Беласица" 25
тел.: 991 44 20

{START_COUNTER}